Πολιτική Απορρήτου – Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ιστοσελίδα plhroforikh.gr λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώνουμε συνεχώς την ανάγκη λήψης προσωπικών δεδομένων και να την περιορίζουμε στη λήψη μόνο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση του σκοπού της χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν λήψης σχετικής αδείας από το χρήστη (εκούσια).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα έκδοση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (30/4/2022) συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και να προσφέρεται στους επισκέπτες / χρήστες η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους που διαχειρίζεται η ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνονται οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

  1. Σημαντικές πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που πρέπει να γνωρίζετε:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

α) Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης των cookies.

β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά στοιχεία είναι η Ιδιωτική Εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννου Αντώνιος – ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Αιγίνης, αρ. 4, Τ.Κ. 14565, και ο υπεύθυνος υπάλληλος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@plhroforikh.gr και στο τηλέφωνο +30 2102202145 ,  προκειμένου να απαντήσει άμεσα σε κάθε ερώτημά σας.

γ) Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

το όνομα και επίθετο, ώστε να γνωρίζουμε σε ποιον πρέπει να εκχωρηθεί η δυνατότητα συνδρομής στις υπηρεσίες μας, 

τη διεύθυνση τιμολόγησης, για την αποστολή του κατάλληλου παραστατικού,

τον αριθμό σταθερού / κινητού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με τη συνδρομή σας, καθώς και για την ενημέρωσή σας μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) ή και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τη συνδρομή σας.

δ) Πότε συλλέγονται τα στοιχεία αυτά.

Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς:

κατά την εγγραφή σας ως χρήστης της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας newsletter, ή 

κατά την υποβολή συνδρομών (μέσω του διαδικτύου ή μέσω των κοινωνικών δικτύων).

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών (ολοκλήρωση συνδρομής / λήψη newsletters / έρευνα ικανοποίησης πελατών/ εξατομικευμένη επικοινωνία) για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει δια της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης και για την πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας, αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

ε) Η χρήση των δεδομένων αυτών από την ιστοσελίδα για ενημερωτικούς σκοπούς ή για προωθητικές ενέργειες ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων ή υπηρεσιών προς το χρήστη, γίνεται μόνον κατόπιν συναίνεσης του χρήστη με δύο τρόπους:

– κατόπιν εγγραφής του χρήστη στην υπηρεσία Newsletter, ή

– με τη χορήγηση αδείας (opt in) κατά την υποβολή της παραγγελίας, εκτός και αν ο χρήστης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

στ) Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη από το χρόνο χορήγησης εκτός αν διάταξη ή νόμος επιβάλλει το αντίθετο (όπως π.χ. κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς κ.α.).

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μάλιστα, για την αρτιότερη φύλαξή τους κρυπτογραφούνται με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης.

  1. Δυνατότητα ενημέρωσης, τροποποίησης, πρόσβασης, εναντίωσης, μεταφοράς και διαγραφής.

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Plhroforikh.gr, ενημέρωση σχετικά και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ διατηρείτε πάντοτε τη δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη μεταφορά τους ή τη διαγραφή τους.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας τις οδηγίες, με κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (contact@dpa.gr), αν αισθάνεστε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

  1. Cookies

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους / ιστοσελίδες τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα είδη των πληροφοριών που αποθηκεύονται στα cookies plhroforikh.gr

Cookies για την καταγραφή στατιστικών πλοήγησης

Cookies για την καταγραφή στατιστικών κίνησης

Cookies για την καταγραφή προτιμήσεων χρήστη

Cookies για τα προβεβλημένα σεμινάρια / συνδρομητικές υπηρεσίες

Τα cookies αυτά είναι συμβατά από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο και ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

  1. Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι, κάτω των 18 ετών, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η ιστοσελίδα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη.

  1. GDPR (General Data Protection Regulation)

Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έφερε σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια δεδομένων και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η επίσημη έναρξη εφαρμογής υπήρξε η 25η Μαΐου 2018. Η οδηγία αποτέλεσε τον πυρήνα της απλούστευσης, της ενοποίησης και της επικαιροποίησης των διαδικασιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία στη διεύθυνση www.eugdpr.org

Ο αρμόδιος φορέας που εποπτεύει και επιβάλλει τις κυρώσεις που θα προκύπτουν από τη μη εφαρμογή της οδηγίας σε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / DPA της κάθε χώρας μέλους.

Στο plhroforikh.gr φροντίζουμε πάντα για τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Διατηρούμε τα συστήματά μας στη βέλτιστη κατάσταση με καθημερινούς ελέγχους, συνεχείς ενημερώσεις των λογισμικών, εφαρμογή αυτόματων κανόνων αυτοπροστασίας (firewalls, DDOS protection κλπ), χρήση εξελιγμένων αντιικών λογισμικών (antivirus) και οργάνωση του τρόπου φύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων με κρυπτογράφηση.

Για την επίλυση τυχόν αποριών σας, σχετικά με τον κανονισμό GDPR ή την εφαρμογή του στις υπηρεσίες μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα (email) με το ερώτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@plhroforikh.gr.

Ημερομηνία ενημέρωσης της Πολιτικής Απορρήτου: 07.07.2022