Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η ανανέωση της συνδρομής γίνεται αυτόματα την επόμενη ημέρα απο τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής.