Με την Υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.)

Είναι τελικά η Πληροφορική το “εύκολο” μάθημα;

Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν την σελίδα.